Doneren

Uw gift is van images-te welkom op rekeningnummer: NL82RABO0106245783

De Belastingdienst stelt dat giften en donaties die gedaan worden aan een goed doel of instelling fiscaal aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen als het doel of de instelling is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting  Rooihartsafe en Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode zijn door de Belastingdienst beide erkend als ANBI.

Anbi Logo