Maatregelen bij HartslagNu tegen verspreiding van het Coronavirus

Als partner van HartslagNu volgt Rooi Hartsafe het besluit van HartslagNu om geen burgerhulpverleners meer te sturen naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat er iemand besmet is met het Coronavirus. Dit om onze burgerhulpverleners te beschermen.

Omdat meestal de burgerhulpverleners geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich hebben, worden geen burgerhulpverleners meer via sms gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is.

De meeste adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de meldkamers,. Zodra er een melding is op zo'n adres, wordt deze melding geannuleerd door de meldkamercentralist en wordt dit bekend gemaakt bij hartslagnu.nl.

Heel graag melden
Rooi Hartsafe is partner van HartslagNu. Zodra wij te horen krijgen dat op een bepaald adres een vermoeden van besmetting/verspreiding van het Corona-virus is zullen wij dat meteen doorgeven aan HartslagNu. Daar kan men dan bovengenoemde maatregelen treffen. Heel graag melden dus bij info@rooihartsafe.nl

HartslagNu zal alert en proactief handelen door bij (overige) verdachte situaties gepaste maatregelen te nemen in overleg met de gealarmeerde burgerhulpverleners.