Nieuwe kaart van AED's in Meierijstad

Sinds eind 2019 zijn op initiatief van Gemeente Meierijstad gesprekken gaande tussen de 3 AED-stichtingen Rooi Hartsafe, Veghel HartSave en Schijndel Hartsave, om te komen tot een hartveilig Meierijstad met als criterium dat overal binnen de gemeentegrenzen, zowel in de woonkernen als in het buitengebied, binnen 6 minuten een AED beschikbaar kan zijn. 
Hierbij is een nieuwe kaart ontwikkeld waarop alle AED's van zowel Sint-Oedenrode, Veghel als Schijndel zijn weergegeven.
Deze kaart zal door elke AED-stichting in de toekomst worden bijgehouden voor het eigen gebied.