Reanimatie Marathon groot succes

Veghel, 28 september 2019: in één dag meer dan 100 burgers leren reanimeren en opleiden tot "Burgerhulpverlener", dat was wat de Reanimatie Marathon afgelopen zaterdag bewerkstelligde in het Fioretti College in Veghel.

Doel van de marathon was om in Meierijstad het binnen zes minuten beginnen met reanimeren, zoals de Hartstichting als richtlijn geeft, beter te kunnen realiseren. De kans op overleving van een slachtoffer van hartstilstand is dan namelijk groot. Na zes minuten wordt de overlevingskans veel kleiner met elke minuut extra.
Ook vóór deze dag waren er al veel opgeleide hulpverleners, maar van hen zijn er niet overal en altijd gegarandeerd genoeg beschikbaar wanneer er een 112-melding van hartstilstand komt. Daarom geldt hier meer is beter. Het doel van deze Marathon was om in één klap het aantal burgerhulpverleners aanzienlijk te vergroten. Meierijstad wil namelijk graag een hartveilige gemeente zijn.

Intiatiefnemer Veghel Hartsave, Rooi Hartsafe, Schijndel Hartsafe, het Rode Kruis, EHBO-vereniging en Reddingsbrigade uit Veghel, plus vele vrijwilligers uit heel Meierijstad, hebben tevoren en tijdens de marathon enorm veel werk verzet om een goed verloop van deze dag te realiseren. De directie van het Fioretti-college stelde het schoolgebouw ter beschikking. Een conciërge was de hele dag aanwezig om hulp te bieden bij het in goede banen leiden van alle organisatorische werkzaamheden. Er werden 80 reanimatiepoppen, zogenaamde little Anne's, beschikbaar gesteld door leverancier Fuego. De Hartstichting hielp met 80 AED-trainers (dat zijn oefen-AED's die geen elektrische schok kunnen geven). Ongeveer 25 professionele instructeurs stonden belangeloos klaar om alle deelnemers te trainen.

Inwoners van Meierijstad die minstens 18 jaar oud zijn konden gratis een reanimatie/AED-diploma behalen van de Nederlandse Hartstichting. De gedachte daarbij was dat wie zich al eerder voorgenomen had om te leren animeren op die manier over de drempel geholpen kon worden. Als tegenprestatie werd aan de deelnemers gevraagd om zich bij HartslagNU aan te melden. Deze allereerste Reanimatie Marathon in Meierijstad werd breed gedragen. Ook de burgemeester en enkele wethouders namen deel aan de cursus.

HartslagNu is een landelijk systeem dat via de 112-alarmcentrale bij een hartstilstand burgerhulpverleners oproept via hun smartphones. Wanneer er een melding van een hartstilstand bij de alarmcentrale binnenkomt, krijgen 30 hulpverleners in de omgeving van het slachtoffer een oproep. Tien daarvan krijgen de opdracht een AED te halen en de overige twintig worden verzocht om direct naar het opgegeven adres te gaan. Nadat er genoeg burgerhulpverleners per sms hebben laten weten dat zij in actie komen, krijgen de overigen een afmelding. De burgerhulpverleners die als eersten bij het slachtoffer arriveren beginnen onmiddellijk met reanimeren. Zij gaan daarmee door totdat het ambulancepersoneel dat van hen overneemt.

Afbeelding Afbeelding