66

AED's beschikbaar 
in Sint-Oedenrode

Reanimatie-marathon

Meierijstad

28 september 2019

met gratis AED-cursus

Inschrijven? Zie nieuwspagina

Stichting Rooi Hartsafe

Stichting Rooi Hartsafe heeft als doelstelling "het verbeteren van de overlevingskansen van personen met een plotselinge circulatiestilstand". De overlevingskans bij plotseling hartfalen wordt namelijk aanzienlijk vergroot als er tijdig hulp wordt geboden met een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Stichting Rooi Hartsafe plaatst en onderhoudt AED’s die zoveel als mogelijk permanent voor iedereen beschikbaar zijn, geeft voorlichting over reanimeren en zorgt in samenwerking met Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode voor reanimatiecursussen. Stichting Rooi Hartsafe ondersteunt het telefonisch oproepsysteem van HartslagNu. Op onze website vindt u informatie over de activiteiten van Rooi Hartsafe en over het nut en gebruik van hartdefibrillatoren. Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

In totaal zijn in Sint-Oedenrode 46 van de 66 AED’s permanent beschikbaar. Volgens gegevens van HartslagNu zijn er in onze ambulanceregio per 1000 inwoners 0,67 AED’s permanent inzetbaar via het oproepsysteem per sms. In Sint-Oedenrode zijn dat er viermaal zoveel.

Klik hier voor het overzicht op één pagina van alle AED-locaties in Sint-Oedenrode. 

Doodsoorzaak nummer 1

Het kan iedereen overkomen: plotselinge hartstilstand, meestal door fibrilleren (d.w.z. trillen) van de hartspier. Dit fenomeen is bezig uit te groeien tot doodsoorzaak nummer 1.

Die groei wordt wel mede veroorzaakt doordat andere oorzaken steeds beter voorkomen kunnen worden.

Leer reanimeren

Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren.
Tijdens een reanimatiecursus leert u wat u bij een hartstilstand moet doen.

Cursusaanbod

Stichting Rooi Hartsafe in samenwerking met Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode verzorgt reanimatie cursussen conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en de Nederlandse Hartstichting. Op de cursuspagina staan de cursussen waarop nog kan worden ingeschreven.

Doneren aan Rooi Hart Safe

Steun Rooi Hartsafe

We hebben in de afgelopen jaren heel erg ons best gedaan om zoveel mogelijk AED’s te plaatsen in Sint-Oedenrode. In totaal zijn 51 van de 67 Rooise AED’s permanent beschikbaar. Deze AED’s moeten natuurlijk wel onderhouden worden. En daar kunt u bij helpen! Steun Rooi Hartsafe door te doneren.

Meer informatie