67

AED’s geplaatst
in Sint-Oedenrode

Stichting Rooi HartSafe

De Stichting Rooi Hartsafe heeft als doel "Het verbeteren van de overlevingskans van personen met een plotselinge circulatie stilstand. De overlevingskansen bij een plotselinge hartfalen worden namelijk flink vergroot als er tijdig hulp wordt geboden met een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Stichting Rooi Hartsafe zorgt voor AED’s, die zo veel mogelijk voor iedereen bereikbaar zijn, geeft voorlichting en zorgt in samenwerking met Stichting Reanimatie Sint Oedenrode voor opleidingen. Stichting Rooi Hartsafe ondersteunt het initiatief van Hartslagnu. Op onze website vindt u informatie over de activiteiten van de stichting en over het nut en gebruik van hartdefibrillatoren. Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

In totaal zijn er binnen Sint Oedenrode 50 van de 66 AED’s permanent beschikbaar. Volgens gegevens van Hartslagnu zijn er in onze ambulance-regio per 1000 inwoners 0,67 AED’s die permanent via het SMS-systeem inzet baar zijn. Met het iniatief hebben we in Sint-Oedenrode bereikt dat er 2,27 AED’s per 1000 inwoners, dus meer dan zesmaal zoveel hangen.

Klik hier voor een overzicht op alle locaties op een volledige pagina. 

Doodsoorzaak nummer 1

Het kan iedereen overkomen: plotselinge hartstilstand, meestal door fibrilleren (d.w.z. trillen) van de hartspier. Dit fenomeen is bezig uit te groeien tot doodsoorzaak nummer 1.

Die groei wordt wel mede veroorzaakt doordat andere oorzaken steeds beter voorkomen kunnen worden.

Leer reanimeren

Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren.
Tijdens een reanimatiecursus leert u wat u bij een hartstilstand moet doen.

Cursusaanbod

Stichting Rooi Hartsafe in samenwerking met Stichting Reanimatie St.Oedenrode verzorgt reanimatie cursussen conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en de Hartstichting. Op de cursuspagina staan mogelijk meerdere cursussen waarop nog kan worden ingeschreven

Alle cursussen

Doneren aan Rooi Hart Safe

Steun Rooi HartSafe

We hebben de afgelopen jaren ontzettend ons best gedaan om zoveel mogelijk AED’s beschikbaar te maken in Sint-Oedenrode. In totaal zijn er binnen Sint Oedenrode 50 van de 66 AED’s permanent beschikbaar. Deze AED’s moeten natuurlijk ook onderhouden worden. En daar kunt u bij helpen! Steun RooiHartSafe door te doneren.

Meer informatie