Stichting Rooi Hartsafe

Stichting Rooi Hartsafe

Doneren

Uw gift is van  harte welkom
De Belastingdienst stelt dat giften en donaties die gedaan worden aan een goed doel of instelling fiscaal aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen als het doel of de instelling is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting  Rooihartsafe en Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode zijn door de Belastingdienst beide erkend als ANBI.

anbi

Geef op rekeningnummer: NL82 RABO 0106 2457 83

Scroll naar boven