Doneren

Uw gift is van images-te welkom op rekeningnummer: NL82RABO0106245783

De belastingdienst stelt dat giften en donaties die gedaan worden aan goede doelen en instellingen fiscaal gezien aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen als de instelling is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De stichting  Rooihartsafe is een door de belastingdienst aangemerkte ANBI instelling.

Anbi Logo