Stichting Rooi Hartsafe

Stichting Rooi Hartsafe

Gedragsregels

Stichting Reanimatie Sint Oedenrode wil zijn cursussen zodanig inrichten dat je je veilig kunt voelen en met plezier de lessen kan volgen. Die veiligheid en dat plezier moeten er natuurlijk ook zijn voor degenen die de lessen geven.

Toch kunnen er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Pesten bijvoorbeeld, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Heb je ermee te maken, neem dan direct contact op met onze vertrouwenspersoon, mevr. Ilona Rovers. 

Discreet en vertrouwelijk
Vervelend gedrag of onprettige opmerkingen tijdens de lessen zijn altijd verkeerd. Maar het is soms best lastig om erover te praten of om iemand er op aan te spreken. Blijf er niet mee zitten, maar neem contact op met onze vertrouwenspersoon. Zij is een toegankelijk aanspreekpunt voor vragen die je niet gemakkelijk stelt omdat je bang bent niet serieus genomen te worden. De vertrouwenspersoon behandelt je probleem vertrouwelijk en bekijkt samen met jou welke stappen genomen kunnen worden om tot een oplossing te komen. Zij neemt zonodig ook maatregelen om herhaling van de ongewenste situaties te voorkomen.

Neem contact op
De vertrouwenspersoon binnen Stichting Reanimatie Sint Oedenrode is er voor onze cursisten, instructeurs, cursusassistenten en bestuursleden. Zij is in eerste instantie te bereiken door een mailtje te sturen naar vertrouwenspersoon@rooihartsafe.nl

Verklaring Omtrent Gedrag
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaren opleverde. Een VOG geeft meer zekerheid.
Onze instructeurs zijn in bezit van een geldige VOG.

Scroll naar boven