60ste AED in Rooi geplaatst bij "Wooninitiatief Kamille"

Stichting Rooi Hartsafe heeft afgelopen vrijdag 8 juni 2018 de 60ste Rooise AED geïnstalleerd bij Wooninitiatief Kamille. Het adres Kamille 13 is gelegen in het hartje van de wijk Kienehoef-Noord en is daarom een prima locatie voor een AED. Dit levensreddend apparaat is 24 uur per dag beschikbaar voor de omgeving. Aan het woord is Piet van Rooij, voorzitter van Rooi Hartsafe: "We hebben nog enkele "grijze* vlekken" in Rooi en daarvan was dit er een. Toen Marieke van Wanrooij ons vroeg om informatie was het kort daarna vlot geregeld.".

Het aantal van 60 AED's is onverwacht groot voor Sint-Oedenrode. Toen Stichting Rooi Hartsafe in 2006 startte, spraken wij de hoop uit ooit 25 AED's te kunnen realiseren. Nu zijn er bijna 50 AED's openbaar en 24/7 beschikbaar. Bijna alle AED's zijn door verenigingen, wijken en particulieren tot stand gekomen. Rondom bijna alle locatie' s zijn tenminste acht personen opgeleid om te kunnen reanimeren met een AED. Dat gaat ook gebeuren in de omgeving van deze 60ste AED, laat de initiatiefneemster weten. Er is daarover al contact opgenomen met omwonenden.

Ook voor Marieke van Wanrooij van Wooninitiatief Kamille is deze 60ste AED bijzonder, vertelt ze. “Uiteraard hebben onze bewoners net als iedereen recht op maximale hulp als zij dat wensen. Wij willen natuurlijk dat zij optimale kansen krijgen, ook in geval van nood. Wat voor ons en onze bewoners ook heel zwaar telt, is de mogelijkheid om gelijkwaardig mee- en samen te doen, in de breedste zin van het woord. Zo kunnen we aandacht hebben voor elkaar. Vanuit deze gedachte en vanuit verantwoordelijkheidsgevoel voor onze bewoners, voor ons personeel, maar ook als volwaardig burger voor de overige buurt- en wijkbewoners, hebben wij gekozen voor de aanschaf van een AED”.

Naast verantwoordelijkheidsgevoel speelt ook dankbaarheid een belangrijke rol, vertelt de initiatiefneemster verder. "Sinds de opstart van Wooninitiatief Kamille 3,5 jaar geleden hebben wij mede vanuit de buurt en de wijk ontzettend veel vrijwilligershulp, support, betrokkenheid, steun en belangstelling mogen ontvangen. Door middel van de aanschaf van een AED, die ook voor alle buurt- en wijkbewoners 24/7 beschikbaar is, willen we niet alleen Rooi nog meer hartveilig maken, maar hopen we ook wat terug te kunnen doen en een ruimhartig dankjewel te kunnen zeggen.”

Rooi Hartsafe heeft deze 60ste AED aangemeld bij hartslagnu.nl; deze AED kan voortaan worden vermeld bij een reanimatie-oproep via de mobiele telefoons.

*  "witte vlek" noemen we een locatie waar een AED ontbreekt maar wel hoogst noodzakelijk is, "grijze vlek" noemen we een locatie waar een AED ontbreekt maar wel in verband met bijzondere omstandigheden dringend gewenst is.