Donatie Stichting Papgat

Op zaterdag 2 juni hebben 7 vrijwilligers van diverse Rooise carnavalsverenigingen een opleiding “Reanimeren met AED” gevolgd.
Het initiatief voor dit opleiden lag bij Stichting Papgat. Deze stichting had geld beschikbaar gesteld om samen met Rooi Hartsafe de carnavalsverenigingen en hun evenementen in Rooi/Papgat hartveiliger te maken. Alle cursisten ontvingen na de cursus een diploma van de Hartstichting.