Toin ontvangt Koninklijke Onderscheiding

 

Op vrijdagavond 30 november 2018 vierde het bestuur van RooiHartSafe het 12,5 jarig bestaan, in Zorgboerderij Dommelhoeve waar RooiHartsafe ook zijn reanimatielessen geeft.

Het feest werd gecombineerd met de overdracht van de 65ste AED, door bestuurslid Toin Lathouwers aan de nieuwe eigenaar Thijs Dekkers Potcultures, Hongerstraat 7 in Sint-Oedenrode, in aanwezigheid van de lokale media.

Toin betoogde in zijn overdrachtstoespraak dat hiermee de verhoogde aandacht van Rooi Hartsafe voor de hartveiligheid van het buitengebied werd ingezet. De woonkernen zijn immers vrijwel overal getransformeerd tot 6-minuten-zone, d.w.z. dat er binnen 6 minuten bij een slachtoffer van hartstilstand een AED kan zijn aangesloten. Nu komt het buitengebied aan de beurt, waar naast de bewoners overdag veel mensen aanwezig zijn in bedrijven. Thijs Dekkers vertelde een emotioneel verhaal, hoe een persoonlijke ervaring bij een sportactiviteit hem ertoe bracht om een AED aan te schaffen en openbaar beschikbaar te stellen voor de omgeving van zijn bedrijf.

Thijs was nog niet uitgesproken of de burgemeester verscheen in de deuropening, gevolgd door een groot aantal Sinterklaasliederen zingende gasten en familieleden van Toin en Conny.

Toin, ongetwijfeld de held van Rooi Hartsafe, ontving een Koninklijke Onderscheiding wegens het vele vrijwilligerswerk dat hij jarenlang verricht heeft op allerlei gebied. Ook zijn vrouw Conny werd bij deze gelegenheid in het zonnetje gezet.

Toin’s focus bij zijn veelzijdige activiteiten is altijd het bevorderen van de burgerveiligheid geweest.

In zijn dankwoord benadrukte Toin dat het bij vrijwilligerswerk heel belangrijk is dat beide partners actief zijn, zodat zij elkaars passie én regelmatige afwezigheid begrijpen en accepteren.

Toin, die toch al geprobeerd had om alle eer door te geven aan anderen, wilde daarmee ongetwijfeld zeggen dat hij het zojuist ontvangen ridderschap wilde delen met Conny.

Tot laat in de avond werd er druk gebuurt tijdens deze reunie van familie en vrienden van de familie  Lathouwers. De overige bestuursleden van Rooi Hartsafe waren blij dat zij dit onverwachte privéfeestje mochten meevieren. Voor alle duidelijkheid, Conny is onze penningmeester.

Uitgebreide verslagen van deze bijzondere gebeurtenis zijn te vinden in de MooiRooiKrant en in het Eindhovens Dagblad, via de bijgevoegde links:

https://www.mooirooi.nl/reader/280995#p=10

https://www.ed.nl/best-meijerijstad-en-son/sint-oedenrode-in-landelijke-top-met-aed~a1c3fb3cd/