Stichting Rooi Hartsafe

Stichting Rooi Hartsafe

Over ons

Op reanimatie-gebied zijn binnen Sint-Oedenrode drie organisaties actief, in volgorde van anciënniteit:

 • EHBO-vereniging
 • Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode (SRS)
 • Stichting Rooi Hartsafe (SRH)

In 1985 werd een Werkgroep Reanimatie Rooi opgericht, als een onder de Nederlandse Hartstichting (NHS) vallende plaatselijke afdeling. Vanaf 30 sept 2005 ging deze plaatselijke afdeling verder als zelfstandige Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode. Als Reanimatiepartner ontvangt deze stichting hulp en ondersteuning van de Nederlandse Hartstichting. 

In 2006 werd Stichting Rooi Hartsafe opgericht, met als doelstelling het plaatsen van AED’s en het organiseren van cursussen “reanimatie met AED”.

In 2007 werden de stichtingen SRS en SRH gecombineerd, met op de voorzitters na een gezamenlijk bestuur. Stichting Rooi Hartsafe beheert de AED’s en coördineert, Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode geeft alleen het reanimatie-onderwijs.

Met de EHBO-vereniging wordt nauw samengewerkt: EHBO en SRS hebben een gezamenlijke lesruimte gehuurd en gebruiken voor het reanimatie-onderwijs elkaars lesmateriaal. Enkele docenten geven les voor beide organisaties.

Stichting Rooi Hartsafe, KvK 17197001, opgericht 05-10-2006, ANBI
Stichting Reanimatie Sint Oedenrode, KvK 17182285, opgericht 30-09-2005, ANBI

Bestuur: Stichting Rooi Hartsafe

 • P.T.M. (Piet) van Rooij, voorzitter
 • P.A.F.M. (Paul) Goemans, secretaris
 • A.A.H.J. (Angelique) van der Linden, penningmeester

Doelstellingen Stichting Rooi Hartsafe: 

 • Het binnen Sint-Oedenrode verbeteren van de overlevingskansen van personen met een circulatiestilstand door het ontwikkelen van een maatschappelijk draagvlak voor een daartoe strekkende werkwijze, het geven van voorlichting over defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) in noodsituaties.
 • Het aanschaffen, plaatsen en in stand houden van AED’s en het adviseren bij aankoop, plaatsing en instandhouding van AED’s door anderen.
 • Het coӧrdineren van de werving van vrijwilligers, van hun primaire opleiding en certificering tot AED-bediener en van de instandhouding van de behaalde certificaten.
 • Het creëren van een 6-minuten-zone, waarbij alle inwoners van Sint-Oedenrode binnen 6 minuten een AED vrij ter beschikking hebben. 
 • Het ondersteunen en bevorderen van het initiatief van HartslagNu om zoveel mogelijk personen met een geldig reanimatiediploma zich in te laten schrijven als burgerhulpverlener.    

Beleidsplan van de stichting Rooi Hartsafe
Nu de “dekking” van het AED-netwerk bijna voldoende is, met ongeveer 70 AED’s waarvan het merendeel permanent openbaar beschikbaar is, breekt het stadium van consolidatie aan. Op enkele plaatsen in het buitengebied zou nog een openbare AED moeten worden geplaatst. Zulke “grijze vlekken” zijn er in enkele woonwijken. 

Dit betekent dat de werkzaamheden zich binnenkort kunnen beperken tot instandhouding, d.w.z. tot controle, onderhoud en vervanging van elektroden, 9V-batterijen en accu’s. Nadat een AED is ingezet bij een hartstilstand, kan deze worden uitgelezen en moet deze worden gecontroleerd. Aan de reanimisten wordt nazorg aangeboden.
Het maatschappelijk draagvlak zal worden uitgebreid, door verbetering van de website www.rooihartsafe.nl, door publiciteit via de lokale media (kranten, TV, gemeentegids), door aanwezigheid bij lokale evenementen en met lessen “AED in de klas” in het basisonderwijs. Met het laatste hoopt de stichting ook vandalisme t.a.v. de AED’s te voorkomen.  
Hoewel de AED-cursussen aan Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode zijn uitbesteed blijft Stichting Rooi Hartsafe actief in het werven van vrijwilligers.
Het waarschuwingssysteem via sms (aanvankelijk AED-Alert, later HartslagNu) is in gebruik, maar vraagt regelmatig onderhoud.
(Vastgesteld in de bestuursvergadering op 13 maart 2012) 

Scroll naar boven