Toin en Conny

Overlijden Conny Lathouwers

Op maandag 24 januari 2022 is ons bestuurslid Conny Lathouwers overleden.

Conny was 14 jaar lang penningmeester van Rooi Hartsafe. Zij deed dit werk met de toewijding en de
nauwgezetheid van de apothekersassistente die zij was. Wij konden op haar blindvaren.
Thuis bij Conny was Rooi Hartsafe altijd aanwezig. Toin, Conny’s echtgenoot, beheert alle AED’s in
Rooi, organiseert de publiciteit van Rooi Hartsafe en is als burgerhulpverlener bij heel veel
reanimaties betrokken geweest. Dat alles kon Toin alleen zo perfect doen omdat Conny hem daarin
met raad en daad steunde.
Hoewel zij al jaren ernstig ziek was, konden wij op Conny blijven rekenen. Er waren weinig
bestuursvergaderingen waarop zij noodgedwongen afwezig was. Het is drie jaar geleden zelfs
gebeurd dat Conny afscheid zou nemen en dat zij mét de afscheidsbloemen, maar nog steeds als
penningmeester de vergadering verliet.
Conny was weer zover opgeknapt dat zij het zag zitten om langer in functie te blijven.
De beoogde nieuwe penningmeester (Conny’s dochter) had het nakijken, maar stemde er van harte
mee in om de penningmeester te helpen als zij daarom zou vragen.
Precies een maand geleden was Conny’s laatste vergadering. Zij gaf aan nu toch definitief te stoppen.
Daarna heeft zij haar taken overgedragen aan haar opvolgster Angelique. Tijdens de jaarvergadering
in maart 2022 zouden Angelique en Conny samen de financiële jaarstukken presenteren. Aansluitend
zou het echte afscheid van Conny als bestuurslid plaatsvinden.
Het is helaas veel sneller gegaan dan wij hadden verwacht. De afscheidsbloemen voor Conny hebben
een heel andere betekenis gekregen. Wij gaan een goede, kundige en bovenal lieve collega missen.

De besturen van Stichting Rooi Hartsafe en Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode

Scroll naar boven